HABERLER

Aidat Borçlarının Yapılandırılması Hakkında Duyuru

Tüm Haberler
07.09.2016-14:02:33
Değerli Üyelerimiz,

7143 sayılı Vergi ve Bazı alacakların yapılandırılması ile ilgili Vergi , Sosyal Güvenlik primi ve kamuya olan diğer borçların yapılandırılması ile İlgili Kanun 18 mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kanunun; Diğer hükümler başlıklı 10.maddesinin 10.fıkrasında, ''5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları ile Üye aidat borçlarının tahsili ile ilgili olarak ;

* Kanun, üyelerimizin 31/03/2018 tarihi itibariyle Odamıza ödemesi gerektiği halde ödememiş oldukları aidat borçları kısmının 1.taksiti Temmuz ayı sonuna kadar,kalanını aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitle ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilir''Hükmü yer almaktadır.


* Kanun kapsamına giren aidat borçlarınıza ilişkin hesaplanmış gecikme zamları silinecek; sadece anapara borçlarınız yapılandırılacaktır.

* Üyelerimizin Oda aidatı ile ilgili yasada belirtilen peşin ve taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için Odamıza başvurmaları gerekmektedir.


Yapılandırma Kapsamında Nasıl Ödeme Yapacağım:

Odamıza başvurmuş olan üyelerimiz, aidat borçlarını

* 31.07.2018’ya kadar peşin, veya

* İlk taksiti 31.07.2018’da ödenecek şekilde aylık taksitlerle
6 ayda ödeyebileceklerdir.

Bilgilerinize sunarız.
2150 kişi okudu