KURUMSAL

ODAMIZ

İ5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununa tabi olan Odamızın kuruluş amacı şöyle tanımlanır.
Amaç : Üyeleri ile yanlarında çalışanların mesleki, sosyal, ekonomik ihtiyaçlarını gidermek, sanat ve ticaretlerini meslek ahlak ve kamu yararına uygun, ahenkli, verimli tarzda gelişmesini sağlamak, müşterileri ile aralarında ilişkilerini düzenlemektedir.

Odaya Kayıt : Esnaf ve Sanatkarların sicile kaydı yapılmadıkça hiçbir şekilde Oda’ya kaydı yapılamaz(5362 Sayılı yasa madde 6) Sicile kayıt olan vergi mükellefi Esnaf ve Sanatkar ,Esnaf sicil memurluğu tarafından meslek ve sanatları ile ilgili Meslek Odaları’na gönderilir.

Üyelik Hakları : Üyeler Oda tarafından sağlanacak her türlü imkan ve aktiviteden yararlanma hakkına sahiptirler.

Üyelik Şartları : Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunca hazırlanan. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanarak yürürlüğe giren yönetmenliklerce tespit edilen yıllık aidatı ödemek ve yetkili organların aldığı kararlara uymak zorundadır. Askeri ücretin brüt dörtte biri tutarında olan yıllık aidatlar yıl içinde (NİSAN - EKİM) aylarında olmak üzere eşit taksitlerle 2 taksitte ödemek zorundadır.Yıllık aidatın daha kolay ödenebilmesi ve gecikme cezasına maruz kalınmaması için odamızda tahsilatta görevli personel bulunmakta olup, tahsilatlar ayrıca kredi kartı ile de yapılabilmektedir.

Kayıt Silinme : İşyerini kapatan üyenin (vergi dairesinden ilişiği kesilmiş) terk dilekçesi eşliğinde işyeri kapatma tutanağı veya vergi dairesinden onaylı bir belge ile odaya müracaat etmesi ile, yönetim kurulu kararı ile odadan kaydı silinir. Bu işlemleri yapmayan üyelerin vergi mükellefiyeti sona ersede oda kaydı silinmediği gibi tahakkuk etmiş olan aidat borçları tahsil olunur.

Oda Görev ve Yetkileri :

A ) Oda üyelerinin resmi daireler nezhinde adli ve idari merciler önünde haklarını korumak gerekli yazışmaları yapmak.

B) Esnaf ve sanatkarlarımızı ilgilendiren kanun tebliğlerini üyelere duyurmak.

C) Oda üyeleri ve müşterileri arasındaki münasebetleri dolayısıyla çıkan anlaşmazlıklara muhatap olmak ve gerektiğinde 5362 sayılı yasa gereği ;zararın ödenmesine karar verme ve cezayı gerektiren hallerde disiplin kuruluna göndermek.

D) Gerektiğinde üyelere yazılı ihtarda bulunmak, üretilen ürünlerin mal ve hizmetlerin kalitesine, standartla uygun şekilde üretilip üretilmediğini kontrol etmek, tüketicilerin korunması için gerekli tedbirleri almak.

E) Amaçları doğrultusunda sermaye şirketleri, vakıflar, fonlar kurma, kurulu bulunanlara katılmak.

Odamızın Amaçları Doğrultusunda Yaptığı Çalışmalar

1) 1987 yılında mevcut yönetimimizin büyük katkıları ile odamıza 2. dairelik mülk alınmıştır. Odamızda görevli personel sabah 08:30'dan akşam 17:00'ye kadar kesintisiz üyelerimize hizmet vermektedir.

2) Üyelerimizi kendilerini ilgilendiren kanun ve tebliğleri broşür, dergi ve toplantılar düzenleyerek aydınlatıp bilgilendirmeleri sağlanmaktadır.

3) Üyeler ile müşteriler arasında çıkan problemlerde aracı görevinde bulunulup sorunların çözümü sağlanmakta. Kaymakamlıklar bünyesinde kurulu Tüketiciyi Koruma Komisyonları'nda bilirkişilik yapılmaktadır.

4) Çıraklık, kalfalık, ustalık kanunu kapsamında olan meslek kollarımızda faaliyet gösteren üyelerimizin çırak, kalfa, ustalık işlemleri yapılmakta. Sınav komisyonlarında görev alınmaktadır. Kapsam dışında kalan mesleklerde ise odamız tarafından sınav açılmaktadır.

5) bankların esnaf ve sanatkarlarımıza vermiş olduğu kredi evraklarının tanzim ve tasdik işlemleri yapılmaktadır.

6) Bağkur giriş bildirgeleri, vize formları kayıt ve tasdik işleri yapılmakta. Kurumla doğan sorunların çözümlenmesi için girişimlerde bulunulmaktadır.

7) Odamızın Hukuk Müşaviri bulunmakta olup, tüm üyelerimizin hukuki sorunlarında gerekli destek verilmektedir.

8) Oda olarak üyelerimiz adına yurtiçi ve yurtdışı fuar organizasyonlarına katılıp, üyeler adına araştırma yapılmaktadır.

9) Odaya kayıtlı bulunan üyeler arasından her bölgede üyeleri temsil etmek amacıyla Bölge Temsilcileri seçilmiş olup, temsilciler aracılığı ile üyelerin sorunlarının odaya iletilmesinin daha hızlı sağlanması temin edilmiştir.

10) Odamız tarafından üyelerimizin soru ve şikayetler bu dinlenip, acil şikayetlere cevap verilmektedir.

11) Odamızın internet bağlantısı olup tüm üyelerimizin SSK -Bağkur ,Nüfus müdürlüğü ve Resmi diğer kurumlar ile ilgili İnternet aracılığıyla dökümleri alınabilmektedir.

12) Odamızın bünyesinde açılan Modelistlik, Stilistlik ,Bilgisayarlı kalıp kursları faaliyetine devam etmektedir.

.